Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Gottfrid Dufström – bygdens främste konstnär?

Gottfrid Dufström – bygdens främste konstnär?

Gottfrid Dufström

Gottfrid Dufström

Vi räknade Gottfrid Dufström som Vikmanshyttans egen konstnär. Han var emellertid född i Hosjö år 1896 och kom till våra trakter först i början av 1930-talet. Då hade han hunnit bo i såväl Linghed och Norberg, som i Stockholm – där han började sin konstnärsbana.

Gottfrid ägde säkert medfödda konstnärsanlag, redan som ung fick hans föräldrar den saken bekräftad. Hans farmors bror var den på sin tid berömde målaren i huvudstaden, Hans Berg.

I slutet av 1920-talet kom alltså Gottfrid till Stockholm för att lära sig måla. Tack vare hjälpsamma hedemorabor kunde han studera vid Wilhelmssons målarskola. Debututställningen ägde rum under första hälften av 30-talet i dåvarande samrealskolan i Hedemora. Sedan blev det åtskilliga utställningar under hans långa målargärning.

Dufström arbetade i såväl olja som pastell. Särskilt intresse visade han vårlandskap, men hans register omspände även porträtt av skogshuggare, kolare, jordbrukare med flera. Med fin intuition och säker blick fick han fram det karakteristiska i sina motiv och modeller.

Dufströmska huset

Dufströmska huset

År 1936 byggde Gottfrid själv en stuga i Granbo där han tillsammans med hustrun Märta levde och verkade till sin bortgång 1960.

Än idag kan många hem i vikmanshytte- och hedemoratrakterna ståta med ett och annat dufströmskt verk; en konstskatt efter en genuin dalkarl som i sin enkelhet hade mycket bestämda åsikter om den tidens samhälle och världen i stort.

Vi räknar, eller rättare sagt räknade, Gottfrid Dufström som Vikmanshyttans egen konstnär. Han var emellertid född i Hosjö år 1896 men kom till våra trakter i början av 1930-talet. Via bosättning i Linghed och Norberg kom han till Stock-holm där han började sin konstnärsbana.

Gottfrid Dufström hade med all säkerhet medfödda konstnärliga anlag och redan som ung fick hans föräldrar den saken bekräftad. Hans farmors bror var den berömde målaren i huvudstaden, Hans Berg.

I slutet av 1920-talet kom alltså Gottfrid D. till Stockholm för att lära sig

måla. Tack vare hjälpsamma personer i Hedemora kunde han börja studera vid

Wilhelmssons målarskola. Hans debututställning var i dåvarande samrealskolan i Hedemora. Detta ägde rum under första hälften av 30-talet. Sedan blev det åtskilliga utställningar under hans långa målargärning. Särskilt stort intresse hade han för vårlandskap men hans register omspände också porträtt av bland andra skogshuggare, kolare och jordbrukare. Med fin intuition och säker blick fick han fram det karakteristiska i sina motiv och modeller. Han målade både i olja och pastell.

År 1936 byggde Dufström själv en stuga i Granbo där han tillsammans med hustrun Märta levde och verkade till sin bortgång år 1960.

Det ska kanske tilläggas, att det än idag finns många hem i vikmanshytte- och hedemoratrakterna som kan ståta med ett och annat dufströmskt verk på sina väggar, en konstskatt efter en genuin dalkarl som i sin enkelhet hade mycket bestämda åsikter om den tidens samhälle – och världen i stort.