Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Ivar Danielsson – älskade naturen och gillade motionera

Ivar Danielsson – älskade naturen och gillade motionera

Ivar Danielsson

Ivar Danielsson

Ivar Danielsson var bruksgrabben som kom till världen år 1909, det var en tid då stor oro förekom både inom bruksindustrin och lantbruket. Fjorton år gammal gjordes de första kontakterna för Ivars del vad gäller kommande arbetsuppgifter. Och det var kutym att ungdomarna fick göra tidig karriär, exempelvis som lärling i smedjan eller på lantbruket. För Ivar blev det fråga om det sistnämnda…

Arbetsplats nummer två blev brukets garage där han arbetade som reparatör. Industrin kom in i bilden när Ivar erbjöds sysselsättning som slipare i smedjan, senare som mejslare i valsverket. När den nya och moderna värmebehandlingsanläggningen stod klar i början på 50-talet tillhörde Danielsson arbetsstyrkan där – och fram till pensioneringen som inträffade i november månad 1973. Ett halvsekellångt dagsverke var tillända.

Ivar Danielsson var en stor älskare av naturen där hans medelpunkt utgjordes av sommarstugan vid Grycken. Här bjöds avkoppling och möjligheter till oräkneliga fisketurer. Apropå turer, men då av ett annat slag, genomfördes per cykel eller på skidor. Vasalopp och Dalarundan (cykel) deltog han i vid flera tillfällen. Ytterligare en verklig motionstripp var semestertrippen per cykel Vikmanshyttan-Älvdalen, tur och retur förstås…

Den frimodige och sympatiske brukskarlen Ivar Danielsson gick bort år 1979.