Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Torborg Creutzer – aktiv rödakorsare

Torborg Creutzer – aktiv rödakorsare

Torborg Creutzer

Torborg Creutzer

Hos familjen Chef i Sandviken föddes det år 1909 en flicka som fick tilltalsnamnet Torborg. Redan i åttaårsåldern bosatte sig emellertid familjen i Vikmanshyttan och alltsedan dess kom hon att förbli bruksbo. Jo, undantagsvis för några år, dels när hon arbetade på Solbackens sanatorium, dels bosatt i Ulfshyttan med maken Jonas Creutzer.

Under 1960-talet var Torborg Creutzer knuten till Specialstålverken och sysslade med arbeten i kontorets arkiv och blankettförråd. Hon gjorde sig mycket omtyckt bland medarbetarna och uppskattad för sin noggrannhet.

Fritiden ägnades gärna åt ortens föreningar, hon var bland annat styrelseleda-mot i Rödakorskretsen i flera perioder och deltog aktivt i Kvinnoklubbens arbete. Intresset för scouting hade fru Creutzer också och fungerade som ledar-inna för scouternas mammaförening.

Sommartid ägnade hon mycket av sin fritid vid Stora Norn, i sin ägandes sommarstuga på Märtas holme.

Torborg Creutzer bodde sina sista år på äldreboendet Hästskon i Vikmans-hyttan, gick bort i oktober månad 2007.