Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Birger Byhlin, en av ortens bästa schackspelare

Birger Byhlin, en av ortens bästa schackspelare

Birger Byhlin

Birger Byhlin

Samma år som hyttan i Norn blåstes ner kom Birger Byhlin till världen, året var 1915. De nya verksamheterna satsades i Vikmanshyttan och Birgers första kontakter med arbetsmarknaden kom därför att ske där. Och det blev redan från början fråga om jobb på laboratoriet. Han tillhörde hela sin aktiva tid teamet kemister på ”kem-labbet”.

Tidigt kom Birger B. in i det allt växande idrottslivet på bruket. Hans engagemang gällde främst fotbollen på somrarna och bandyn när kung Bore så tillåt (det spelades ju på Vikmanshyttesjöns is varför problem med underlaget var ständigt återkommande). Birger Byhlin tillhörde en tid de allra framgångsrikaste representanterna för VIF-fotbollen.

Vi kommer också ihåg Birger som en intresserad och lojal schackspelare. Han deltog under många år i seriespel för brukslaget. Ett utmärkande drag hos honom var hans omtanke om schackklubbens existens och fortlevnad.

Fritiden ägnades även i stor utsträckning åt sommarstugan vid Stora Norn. Fågelstudier fångade också Birger B:s intresse. Och slutligen kan vi nämna hans medverkan i ortens fackföreningsarbete inom SIF, detta i början av 1950-talet.

Den lugne och sympatiske Birger Byhlin lämnade det jordiska år 1976.