Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Uno Broström – siffermänniska som få…

Uno Broström – siffermänniska som få…

Uno Broström

Uno Broström

Uno Broström tillhörde den gamla arbetarstammen, född år 1903. Han blev Vikmanshyttan troget hela sin aktiva tid, började redan som 13-åring på Bruket. Första tiden jobbade han med att frakta skrot från hammarsmedjan till degel-stålverket – i skottkärra – inget lätt och passande arbete för en spinkig tonåring.

Av följande rader framgår klart att den ambitiöse bruksgrabben kom att gå den så kallade långa vägen under de 52 tjänsteåren. Han fick vara med om en ena-stående utveckling vad gäller stålrörelsen, från ungefär 150 anställda när han gjorde sitt första skift till en stab på drygt 700 personer (bara i Vikmanshyttan) när pensioneringen var ett faktum år 1968.

Tidigt stiftade Uno Broström kontakt med brukskontoret – då beläget öster om smedjan – och utförde en massa olika tjänster som registrering, postärenden, avlöningsjobb – och så småningom också förrådsbokföring. Efter genomgången handelsskola blev det maskinskrivning på kamerala avdelningen samt det ansvarsfulla arbetet att föra dagbok.

Några ”mellanår” i slutet av 1920-talet var han assistent åt överingenjör Edvard Berg, en mycket fordrande chef som gillade Broströms noggrannhet, bland annat…

Bokhållare Uno Broström sysslade senare med statistik och kostnadsbokföring. Han befordrades under de sista arbetsåren till statistikchef, och som redan anförts var han under alla år en siffermänniska som få, om någon så kompetent har skådats vid Wikmanshytte Bruk.

Som ren kuriosa kan vi nämna, att Uno Broström var anställd under fem disponenter i Vikmanshyttan, nämligen Gunnar Liberg, Folke Sandelin, Gustav Tidholm, Arvid Olsson och Ture Omberg.

Uno Broström ägnade idrottsföreningen VIF och Skytteföreningen sitt intresse och tjänster. Han var med om att bilda skytteföreningen och var styrelseledamot i en lång rad av år. Även inom det lokala hemvärnet, bland annat som kompani-chef, verkade han liksom engagerad ordförande i fackföreningen SIF under en tid i början av 50-talet då Bruket genomgick några strävsamma år.

Efter semestern 1968 gick arbetsgeniet Uno Broström i pension, skaffade sig en villa i Hedemora och levde ett stimulerande pensionärsliv. Detta möjliggjordes främst tack vare en mycket god hälsa och fortsättningsvis ett fortlöpande motionerande.

Uno Broström gick ur tiden år 2000, 97 år gammal.