Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Viktor Boström – snickrade gärna på fritiden

Viktor Boström – snickrade gärna på fritiden

Viktor Boström

Viktor Boström

När september månad 1966 var till ända gick stålverksarbetaren Viktor Boström i pension. Boström som bodde i arbetarbostaden London, som då fortfarande fanns kvar, hade jobbat vid vikmanshytteindustrin i 43 år. Sedvanlig avtackning ägde rum och ett stort tack för utomordentligt förnämlig arbetsinsats. På den tiden var det ännu vanligt med den obligatoriska skjutsen hem från arbetsplatsen…

Viktor Boström var född i Långshyttan och tillbringade uppväxttiden i Stora Skedvi, där fadern köpte torpet Fiskarbo. Hela brödraskaran på fem arbetade hemma på gården och i skogen med diverse sysslor. Han provade även på som gruvarbetare, några års slit i Nybergsgruvan. Efter militärtjänsten återkom han hem, jobbade då hos bönder i trakten.

År 1923 kom Boström till Vikmanshyttan. Första åren var han slipare, skötte sedan, i tio års tid, industritransporter (medelst hästskjuts). Bytte ånyo arbetsplatser, gjutugnen respektive smedjan som eldare. Hans karriär avslutades i färdigställningsverket, som provare och riktare.

Viktor Boström tillhörde de händigas skara. Han var intresserad och ville gärna hålla på med diverse snickerier. Motorintresset höll han också vid liv genom att inneha och nyttja en väl omhändertagen motorcykel. Däremot var han inte någon aktiv föreningsmänniska men följde naturligtvis med i nyhetsflödet, både lokal och uti vida världen.

Viktor Boström fick tjugo fina och innehållsrika pensionärsår, gick bort år 1986.