Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Elsa Blomqvist – en omtyckt matmor i Bya skola

Elsa Blomqvist – en omtyckt matmor i Bya skola

Elsa Blomqvist

Elsa Blomqvist

Elsa Blomqvist torde vara en av de mera kända (om omtyckta) matmammorna i vikmanshyttebygden under år som gått. Hon var nämligen verksam under nära tio års tid vid barnbespisningen i Bya skola, till en början som biträde sedan flertalet år som kokerska. Det behöver väl egentligen inte påpekas vilket viktig sysselsättning – och roll – det gällde i det totala skolarbetet.

Elsa var född i Hedemora i slutet av 1890-talet, närmare bestämt år 1897. Hon hade genom åren flera olika sysslor, bland annat jobbade hon på en av stadens matserveringar och det var där grunden lades till det husliga kunnandet.

Genom giftermål år 1928 flyttade makarna Blomqvist till Jälkarbyn, till ett av hennes farfar förvärvat soldattorp, benämnt Delboms rote. Husbonden, som innehade skomakeri, gick tidigt bort, med påföljd att Elsa fick allt ansvar i familjen.

Hågkomsten av Elsa Blomqvist innehåller en omtänksam och energisk person, alltid med när och kära i främsta rummet. Hederskvinnan Elsa Blomqvist lämnade det jordiska år 1971.