Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Martin Björkström – en av de sista smältarna på bruket

Martin Björkström – en av de sista smältarna på bruket

Martin Björkström

Martin Björkströmmartin

En aprildag år 1907 föddes en son i familjen Björkström i Norn. Det var på den tiden då det fortfarande sjudande av liv och rörelse på det gamla bruket. Arbetstillfällen fanns det men det var ändå alltid en kamp att klara av fort-levnaden på ett drägligt vis. Sonen fick namnet Martin.

Barndomen och de två första skolåren tillbringades på Norns bruk. Man var nu framme vid några riktigt eländesår, andra världskriget rasade och hyttan – den stora arbetsplatsen – hade blåsts ner. Plötsligt hade nya förhållanden dykt upp. Familjen var tvungen att flytta och Vikmanshyttan blev den nya bostads-orten.

1930-talet innehöll även ett antal o-år. Men ynglingen Martin var en person som ”ville rätt för sig” och skaffade jobb och engagerade sig gärna i brukssam-hällets olika föreningar. Han anlitade bland annat som ordförande i dåvarande Ungdomsklubben (1932), fungerade som vice ordförande i Folkets husförening-en (1935-37) och dessutom ägnade han idrottsföreningen VIF sina tjänster, som vice ordförande (1931-33) och sekreterare (1936-38). Martin Björkström hann också med lagledarskapet för representationslaget, det blå/vita VIF-laget i fot-boll. Detta hände under de år då brukselvan seriespelade i den så kallade elit-serien. Intresset för fotbollen hade säkert bättrats på några år tidigare då broder Gösta vaktade VIF-målet.

Utkomsten fick Martin under de flesta aktiva åren som smältare. Arbetsplatsen var den som i dagligt tal kallades Martängen. Det var fråga om en inte alltför miljövänlig arbetsplats men trivseln fanns där alltid, trots detta. Martin råkade ut för en allvarlig brännskada i början av 60-talet men kunde återgå till det gamla jobbet efter tillfrisknandet.

I företagets företagsnämnd deltog Martin Björkström under en tid då stor aktivitet rådde, representerande den lokala metallavdelningen. Han provade också på att deltaga i dåvarande kommunalpolitik, som ledamot i fullmäktige. Det hände i slutet på landskommunens ära, före storkommunens Hedemora födelse år 1967.

I mitten av november 1978 lämnade Martin Björkström det jordiska, således 71 år gammal.