Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Ragnar Bergman – med stort intresse för fotboll och fiske

Ragnar Bergman – med stort intresse för fotboll och fiske

Ragnar Bergman

Ragnar Bergman

Ragnar Bergman tillhörde en av de genuina vikmanshyttesläkterna. Han såg dagens ljus på bruket år 1907 och blev bruket troget tills han blev egnahemsägare i Solhaga.

Han fick tidigt tänka på att försörja sig själv, till en början som maskinmjölkare i Wikmanshytte Bruks ladugård.

Under lågkonjunkturen i början av 1930-talet förflyttades Ragnar till smedjan, där det behövdes folk. Sedermera blev han valsverksarbetare.

Ragnar ägnade många år åt ortens arbetarekommun, bl.a. 6 år som sekreterare. Även inom Folkets husstyrelsen innehade han skrivaresysslan i ett antal år. Det aktiva vikmanshyttekompaniet inom hemvärnet hade Bergman som aktiv medlem.

Idrotten var alltid en kärt intresse. I sina yngre dagar spelade han fotoboll och senare fungerade han som funktionär, mestadels som linjeman vid de blå-vitas hemmamatcher på Vikmanshytte-vallen. På äldre dar blev vinterfiske den främsta fritidssysslan.

År 1992 lämnade Ragnar Bergman detta jordeliv.