Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Hugo Berglund, en av veteranerna på Mek. Verkstan

Hugo Berglund, en av veteranerna på Mek. Verkstan

Hugo Berglund

Hugo Berglund

Männen i den berglundska familjen, i bostadshuset Trekanten hade ett gemensamt ”arv”. Deras utkomst fanns att hitta på den gamla mekaniska verkstaden på Bruket. Såväl pappa Berglund som sönerna Uno och Hugo hörde där till den plikttrogna arbetsstyrkan.

Sonen Hugo började redan i 12-års åldern biträda fadern och brodern på nämnda arbetsplats.

1923 gick han igenom en målinriktad utbildning vid Domnarvets Järnverk som resulterade i befordran till verkmästare när han återvände till Vikmanshyttan.

Befattningen på mekaniska hade Hugo i dryga tre decennier. Han hann bli något av ”Mister Meken” under dessa år. Sista tiden fungerade han som teknisk rådgivare.

I en ålder av 69 år (1955) lämnade Hugo Berglund detta jordeliv. Vikmanshytteindustrin blev därigenom en verklig yrkesmänniska fattigare!