Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Elsa Bäck – en av August och Bertas döttrar i den stora bergmanssläkten

Elsa Bäck – en av August och Bertas döttrar i den stora bergmanssläkten

Elsa Bäck

Elsa Bäck

Elsa Bergman föddes år 1915 i August och Bertas familj, en genuin vikmanshyttefamilj som kom att omfattas av fem barn, alla flickor.

När skolgången var avverkad i slutet av 20-talet fick Elsa, liksom de flesta bruksungdomarna tidigt bidra till familjens försörjning. Detta skedde till en början som biträde på dåtidens matservering på Mojsen samt på Gottköpsmagasinet i Hedemora. Efter en tid flyttade hon till kungliga huvudstaden och jobbade inom sjukvården, återvände till Dalarna och tjänstgjorde som barnflicka i den falufamilj.

Fritidsintressena under tidiga ungdomsår bestod av en aktiv medverkan i brukets ungdomsklubb och tillhörde dessutom den lokala teatergruppen som fyllde en viktig funktion i det föreningsliv som härskade.

År 1934 ingick Elsa äktenskap med brukskarlen Karl Bäck. De fick två döttrar, Inger och Ulla.

Elsa Bäck var en medelpunkt i omgivningen, inte bara i familjen och bland släktingar i övrigt utan också i flera andra sammanslutningar. Hennes glada och gemytliga läggning skaffade henne många vänner. Hon var dessutom intresserad av sömnad och vävning och deltog på äldre dagar i hembygdsföreningens aktiviteter.

Elsa Bäck gick bort 2003, 88 år gammal.