Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Frans Andersson – med 49 tjänsteår på Bruket

Frans Andersson – med 49 tjänsteår på Bruket

Skedvi-Frans Andersson

Skedvi-Frans Andersson

Frans Andersson var född och uppväxt i Korsnäs, födelseåret var 1896. I ungdomen tjänade han dräng i Stora Skedvi men kom till Vikmanshyttan i mitten av 1910-talet. Frans tillhörde bröderna Andersson som alla hade smeknamnet Skedvi-, i det här fallet alltså Skedvi-Frans.

På Bruket jobbade han första tiden som hästkarl på dåvarande byggnadsavdelningen men kom senare ner i ”verket”, till smedjan som släggdräng och sedermera klensmed. I anslutning till jobbet i smedjan tjänstgjorde han vissa tider som reparatör i varmvalsverket.

Under en kort period lämnade han Vikmanshyttan med jobb i Karbenning men återvände till Wikmanshytte Bruk som reparatör i hyttan så länge den var igång och avslutningsvis i martinen. Efter sammanlagt 49 tjänsteår blev Frans pensionär vid midsommartid 1964.

Frans Andersson var inte någon föreningsmänniska men engagerade sig i den kommunala verksamheten under en fyraårsperiod, som ledamot i fullmäktige. Annars innehåll fritiden en hel del fiskeutflykter och han kopplade också gärna av med diverse hantverk.

Kuriosa: ett bestående minne kring Anderssons insatser på Bruket blev tillkomsten av fasadtexten på varmvalsverket som stod klart år 1919. Tillsammans med klensmeden Gustaf Eriksson kom ”monumentet” till…

År 1978 gick Frans Andersson ur tiden, 84 år gammal.