Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Stigers-Sara Andersson – en kvinna i böndernas tjänst

Stigers-Sara Andersson – en kvinna i böndernas tjänst

Sara Andersson

Sara Andersson

Många vikmanshyttebor minns än i dag Sara Andersson, mera känd under smeknamnet Stigers-Sara.

Sara Larsdotter föddes år 1877 och växte upp i Rista by i Gagnef. Redan i 12-årsåldern lämnade hon tillsammans med sin äldre syster hemmet för att ta jobb i hedemoratrakten som ladugårdspiga. Först i Brunna och Sörbergs och därefter på Stigersgården i Bya.

Sara tjänade främst som mjölkerska och djurskötare, på nyssnämnda gård i Bya i ett 15-tal år. Hon var en stor djurvän och hennes omsorg för boskapen var allmänt omvittnat.

Så småningom gifte sig Sara med Johan Andersson och deras bostad blev med tiden Stigers fäbodstuga i Utah, där hon också bodde sedan maken gått bort i slutet på 1930-talet.

I aktiv ålder var det aldrig tal om att tacka nej till en erbjuden sysselsättning vilket bland annat resulterade i jobb som mjölkerska på olika gårdar i Jälkarbyn. Makarna Andersson var kända som duktiga bindare av kvastar och vispar, en sysselsättning som inbringade en och annan behövlig krona som hjälp till den lilla hushållskassan.

Stigers Sara Andersson var en blid och snäll människa med ett ”religiöst sinnelag”. Hennes vänner på äldre dagar var ett antal katter som sköttes efter bästa förmåga. Sista tiden bodde hon på Dalkarlsbo ålderdomshem.

Sara gick bort år 1958.