Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Lisa Andersson var engagerad i samhällets utveckling

Lisa Andersson var engagerad i samhällets utveckling

Lisa Andersson

Lisa Andersson

Vikmanshytteflickan Lisa Viklund, född 1912, tillbringade en stor del av tidiga barnaår hos i moster i Stjärnsund. När skoltiden närmade sig flyttade Lisa tillbaka till bruket och fick tidsenlig utbildning i den nyuppförda skolbyggnaden.

Åren gick och det blev så småningom tid för den unga bruksflickan att söka sin egen utkomst. Det kom bland annat att ske som hembiträde hos överlärare A.W. Heimers familj, i olika perioder på Herrgården samt på Tjärnans sanatorium som vid den tiden hade omfattande verksamheter.

Redan i tidiga ungdomsår intresserade sig Lisa för brukssamhällets väl och ve. Det skedde i det här sammanhanget som styrelseledamot i ortens Ungdomsklubb. Senare ägnade hon stort engagemang åt det livaktiga Koopertiva Kvinnogillet.

1937 ingick Lisa äktenskap med nyhyttegrabben Nyt-Gustav Andersson. Familjens egnahem i Solhaga kom sedermera att innehålla tre söner – Hans, Frank och Roland.

Många bruksbor kommer ihåg Lisa som en humoristisk och trivsam sällskapsmänniska och dessutom en husmor med stort ansvar och pliktkänsla. Hon gick bort 1976.