Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Herman Andersson – Brukets siste rättare

Herman Andersson – Brukets siste rättare

Herman Andersson

Herman Andersson

Wikmanshytte Bruks siste rättare hette Herman Andersson. Som bekant ägde och drev bruksföretaget ett relativt stort lantbruk vid sidan av tillverkningen av stål, sulfitmassa och trävaror.

Herman Andersson var västmanlänning till börden, född i Kungsåra år 1883. I ungdomen provade han på diverse arbeten, bland annat i traktens tegelbruk och på en kabelfabrik i huvudstaden. Utbildning vid Tomta lantbruksskola öppnade dörren för sysselsättning inom dåvarande jordbruksnäringen. Ett jobb som rättare inom Korsnäsbolaget gav Andersson en bekräftelse att han valt rätt bana.

År 1925 blev Herman A. vikmanshyttebo. Första tiden med anställning som ladugårdsförman och ett par decennier senare befordrad till rättare. Det skulle visa sig att han blev Brukets siste rättare – och pensionerades från lantbruket vid 65 års ålder. Karriären avslutades emellertid med några års arbete på mekaniska verkstaden.

Andersson var aktiv inom Svenska Lantarbetarförbundet vars lokalavdelning 232 han var med om att bilda år 1936 och fungerade som dess ordförande i ett par år. Som rättare var facktillhörigheten Svenska Arbetsledarförbundet, avdelning 226.

Fritidssysselsättningar? Jo, friluftsmänniska av stora mått. Han hade också intresse och förmåga att dra nytta av naturens många gåvor. Intresset och engagemanget för lokalidrotten var också djupt rotat.

Herman Andersson gick bort i början av sommarmånaden juli 1962.