Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Henning Andersson – bruksveteran med nära 60 tjänsteår

Henning Andersson – bruksveteran med nära 60 tjänsteår

Henning Andersson

Henning Andersson

Henning Andersson var född på bruket, året var 1894, och blev brukssamhället trogen hela sitt liv. Under skoltiden fick Henning, liksom många andra brukspojkar, hugga ribb på lediga stunder. Vi dristar oss påstå att ”förtjänsten” från dessa aktiviteter blev dåtidens veckopeng – en jämförelse som förstås haltar en hel del, men ändå…

År 1909 började Henning arbeta på riktigt i verket, första tiden som regulerare och sedermera som smed. Efter många års slitsamt arbete i smedjan klarade inte Hennings rygg vidare smedjobb, en omplacering till mekaniska verkstaden med arbete som planslipare gjorde arbetssituationen drägligare för honom. De tre sista åren före pensioneringen år 1964 tjänstgjorde Henning A. som portvakt.

Fiskekojan i Gessan och fortskaffningsmedlet mopeden tillhörde Anderssons stora fritidsintressen. En stor skara släktingar och goda vänner stimulerade till många intressanta visiter. Henning Andersson gick bort år 1993.