Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Skedvi-Gösta Andersson – ortens store Brage-fantast

Skedvi-Gösta Andersson – ortens store Brage-fantast

Gösta Andersson

Gösta Andersson

Som 13-åring flyttade Gösta Andersson med sina föräldrar till Vikmanshyttan. Han var född i Korsnäs år 1903. Med undantag för några år i början av 1920-talet blev han bruket trogen.

Femton år gammal fick Gösta A. sitt första jobb, på lantbruket, men efter ett par år flyttade han till vikmanshyttesågen som timmerspelare. När åttatimmars-lagen var ny fick han arbete i smedjan som regulerare åt smeden Gunnar Borg, som smidde liestål på den tiden. Efter nödhjälpsarbete på 30-talet kom han tillbaka till smedjan. Året var 1936. Andersson var känd som en idog och kunnig yrkesmänniska.

Under 30-talet var Gösta Andersson engagerad i ortens ungdomsklubb, vice ordförande i några år. Det politiska livet intresserade honom också – liksom idrotten, speciellt fotbollen. Han stod vid flera tillfällen i spetsen för idrotts-resor som ordnades från bruket. Han var bland annat en stor supporter vad gällde borlängeklubben Brages fotbollsbravader.

Att koppla av på en fisketur var en lisa för själen, tyckte Gösta som i dagligt tal kallades Skedvi-Gösta. Det kan nämnas att han var en inbiten långrevsfiskare i Dalälven i yngre dagar.

Gösta Andersson gick bort år 1979.