Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Ingegerd Ahlbom – ville vara med om att göra Vikmanshyttan bättre

Ingegerd Ahlbom – ville vara med om att göra Vikmanshyttan bättre

Ingegerd Ahlbom

Ingegerd Ahlbom

Ingegerd Ahlbom var född i centrala Hedemora, året var 1933. Där växte hon också upp och tillbringade sin ungdom. Ingegerd arbetade bland annat hos den legendariska affären Wahlbergs, en syssla som passade alldeles utmärkt för den öppna och utåtriktade unga hedemoradamen.

Det var så dags för giftermål, fröken Johansson blev fru Ahlbom – och efter en tid blev familjen dessutom vikmanshyttebor. Ett steg i sitt liv som hon aldrig ångrade. Fick också anställning vid Wikmanshytte Bruk som kontorist på försäljningsavdelningen. Efter industrinedläggningen 1976-77 jobbade hon en tid på Wicum, ett av ersättningsföretagen inom ny-gamla Vikmanshyttan.

Ingegerd Ahlbom gillade att delta/medverka i ortens föreningsliv, vilket bland annat gav till resultat

– aktiv i det lokala facket SIF

– delansvar för valborgs- och midsommarfirandenas fortlevnad

– mycket engagerad i VIF-fotbollens olika verksamheter, bland annat dess kioskrörelse

– tillskyndare av hembygdsföreningens väl och ve

– kassör i Folkets husföreningen under en period

– ledamot i kommunens socialnämnd

Därutöver ska vi nämnda, att Ingegerd tillhörde skaran pionjärer som sydde upp den vackra kvinnliga vikmanshyttedräkten. I ungdomen älskade hon att dansa, vi kan rent ut säga att hon var danslysten – och till vuxenlivets fritidsintressen hörde också bingospelandet.

Vi har redan påtalat Ingegerd Ahlboms aktiva liv och leverne, men vi stryker under hennes engagemang ännu en gång. Och trots ohälsa på äldre dagar kunde hon hålla humöret uppe- och ofta på topp!

Sjuttiofyra år gammal gick Ingegerd Ahlbom bort år 2007, lämnade ett stort tomrum efter sig inte bara inom familjen utan också bland många bruksbor i övrigt.