Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Yxsmidet började i Vikmanshyttan

Yxsmidet började i Vikmanshyttan

En "provkart" över Vikmanshytteyxor

En ”provkart” över Vikmanshytteyxor

Den tidigare så berömda och välrenommerade Säters Yxfabrik hade sin begynnelse i Vikmanshyttan. Den informationen är inte särskilt känd för gemene man, men så här började det:

I Vikmanshyttan arbetade vid förr-förra sekelskiftet en smed vid namn A. Löfgren. Han sökte intressera bruksledningen för yxsmide. Det tycks som om de styrande på bruket inte hade så särskilt stort intresse för denna manufakturering. Som exempel anförs att som smedja användes ångmaskinhuset vid gamla hyttan.

Smidet lades dock snart ner och smeden Löfgren flyttade till Björshyttan i Säters socken.

Tack vare intressenter uti Säters stad om den skicklige smeden Löfgren igång med fabrikationen på ett mera rejält sätt. Tyvärr visade det sig att befintlig vattenkraft blev en hämsko. Verksamheten flyttades in till Säter, verksamheten blev mera tillgänglig och dyra transporter eliminerades.

Den framtida yxtillverkningen fick ett lysande uppsving. Men tiderna har ju förändrats även inom denna tillverkning – men det är en helt annan historia.