Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Wikmanshyttans egen historiebok

Wikmanshyttans egen historiebok

Wikmanshytte Bruk

Wikmanshytte Bruk

Wikmanshyttan har en egen historiebok, en 217-sidig dokumentation författade och sammanställd av en gång i tiden bolagsordföranden Lars Rabenius. Det handlar om en övergripande skildring som omfattar Wikmanshytte Bruksegendomar och deras ägare genom tiderna. Det är alltså fråga om en industrihistorik och mycket litet folklivsskildring, vilket det inte heller var meningen inför bokens tillkomst.

Innehållsmässigt förekommer följande underrubriker:

  • Wikmanshyttan och Thurbo
  • Norn
  • Nyhyttan
  • Prästhyttan, Dräcke och Gränse
  • Larsbo-Norns Aktiebolag
  • Wikmanshytte Bruks AB

Boken som kom ut inför Wikmanshytte Bruks 25-års jubileum år 1946 är tryckt hos legendariska Almqvist & Wicksell i Uppsala. Första upplagan fick en strykande åtgång varför en andra tryckning kom till i början av 1960-talet Ett 60-tal bilder och illustrationer ger historieboken mera liv i en annars ganska tungläst resumé.

Inte tu tal om saken, vikmanshytteboken är en viktig sammanfattning av flydda dagars verksamheter. Det är också av betydelse att identiteten vidhållits, ett slags rötter för framtida fötter (om går att uttrycka det så) även om förändringarna dåtid-nutid ter sig milsvitt olika.

Tillbaka till innehållet: eftersom den bredaste och längsta verksamheten är av vikmanshytteprägel får industrin i Vikmanshyttan största utrymmet. Tyvärr är sanningshalten i det skrivna inte alltid helt O.K. men så är det väl med gamla faktauppgifter!

Titeln på boken, får vi inte glömma, är Wikmanshytte Bruk. Kanske lite viljeledande i och med att detta namn började användas först när aktiebolaget Wikmanshytte Bruk såg dagens ljus, nämligen 1921/22.

Omslagsbilden visar en interiör från degelstålverket, där det världsberömda verktygsstålet CRU började tillverkas i början av 1860-talet.