Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > WBAB – Wikmanshytte Bruks AB

WBAB – Wikmanshytte Bruks AB

De första åren 1922-1946

Wikmanshytte Bruks Aktiebolag bildades vid årsskiftet 1921/22 och övertog därvid alla de tillgångar, som då ägdes av Larsbo – Norns Aktiebolag, men nu i samband med detta bolags konkurs avyttrades.

Den fasta egendomen med bruksanläggningar m m var i allt väsentligt belägen inom Hedemora landsförsamling.

Det nya bruksbolagets styrelse utgjordes från början av herrar lars h. Carlsson, Holger Nilsson, Arvid Olsson, Lars Rabenius och Jacob Wallenberg. Rabenius valdes till ordförande och Olsson som disponent.

25 år må synas en kort period i ett bruksbolags liv, i verkligen kan dock det här förevarande se tillbaka på ett ursprung långt tillbaka i tiden.

Bolagets första verksamhetsår omfattade bland annat färdigställandet av nytt varmvalsverk. Konjunkturen var emellertid oviss varför tillverkningen blev ganska ringa: 513 ton tackjärn, 580 ton elektrostål och degelstålgöt samt ånghammarsmidet 280 ton.

Jubileum hölls år 1946 – vid det 25:e verksamhetsåret – med tryckning av en skrift som sammanfattade rörelsen. Festligheter hölls, både i Vikmanshyttan och Hedemora och de som hade längsta anställningstiden erhöll medalj.