Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Tider som flytt – viktiga årtal för vikmanshytteindustrin

Tider som flytt – viktiga årtal för vikmanshytteindustrin

 • 1539 Wikmanshyttan brukades av 2 bergsmän och 3 bönder
 • 1583 skattades vattenhammare i Wikmanshyttan
 • 1615 drevs Wikmanshyttan av 9 bergsmän och hammaren av 4 bergsmän
 • 1630 tysksmidet infördes, fyra hamrar fanns tillgängliga
 • 1650 Hienrich Hentzel blev huvudägare i Wikmanshyttan
  byggdes masugnen om från mulltimmerhytta till fransk stenmasugn
 • 1689 utfärdade Bergskollegium resolution för Wikmanshyttan att inte tillverka mera tackjärn
  än som kunde smidas ut i Wikmanshyttan och Thurbo
 • 1698 Bukskspatron Johan Angerstein på auktion i Säter köper två tredjedelar i Bispbergs gruva
 • 1716 Gustaf Angerstein, son till Johan A., skötte verksamheten i Vikmanshyttan, uppförde herrgården på 1720-talet
 • 1747 tilldelades brukspatron Gustaf A. hammaren i Wikmanshyttan, 1/3-del i masugnen,
  2/9-delar i Bispbergs gruva och hälften i Viks stålbruk
 • 1750 beviljades tillstånd att anlägga en ny hammare
 • 1758 dog brukspatron Gustaf Angerstein, och hans änka gifte om sig med överste F. von Greiff som drev Wikmanshyttan många år
 • 1783 övertog Johan Fredrik Angerstein Wikmanshyttan
 • 1798 uppfördes Angersteinska smedjan för tillverkning av spik, knipp-, band- och bultjärn, hästskor, hästskosöm, liar och yxor
 • 1801 dog brukspatron Johan Fredrik Angerstein
 • 1810 övertogs Wikmanshyttan av kammarherre Gustaf Adolf von Frisendorff, gift med Johan Fredriks dotter
 • 1811 försågs masugnen med ny pipa
 • 1828 såldes Wikmanshyttan, och Thurbo, till grosshandlare Otto Friedrich Ulff i Stockholm
 • 1839 blev en brännstålsugn färdig i Angersteinska smedjan och drevs till år 1895
 • 1845 upptogs tillverkning av lancashiresmide i Wikmanshyttan, tre inrättades senare
 • 1849 Carl Reinhold Ulff utnämnd till bruksdisponent sedan fadern Otto Friedrich dött året innan
 • 1860 började tillverkningen av CRU degelstål
 • 1861 anlades nytt degelstålverk och en liten ånghammare
 • 1867 var CRU-stålet med på världsutställningen i Paris
 • 1875 såldes Wikmanshyttan, också Thurbo och Prästhyttan, till Larsbo-Norns AB som ägde Norn och Larsbo
  och disponent Henrik Gahn flyttade till Wikmanshyttan
 • 1910 och under tre år byggdes stålverket om
 • 1913 uppfördes anrikningsverk
 • 1914 byggdes samlingslokalen Mojsen
 • 1915 blev bruksjärnvägen fram till vikmanshytteindustrin färdig –samma år stod masugnen/hyttan/ klar och sattes igång året efter
 • 1916 installerades både elugn och martinugn
 • 1917 köpte AB Scania-Vabis hela aktiestocken i Larsbo-Norns AB
 • 1922 Wikmanshytte Bruks AB nybildades

Vi föredrar att i detta sammanhang avsluta årskavalkaden. 1900-talet bjöd på mycket gott men också många negativa skeenden. Den historien med sina årtal är emellertid en helt annan historia, eller hur.