Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vikmanshyttesmeder

Vikmanshyttesmeder

Bruksaristokrater

Bruksaristokrater

En grupp av Brukets ”aristokrater” syns på bilden,
tidpunkten senare delen av 1800-talet.

Längst till vänster hittar vi dåtidens smidesmästare, ingenjör Arehn.