Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vikmanshyttejubileum 1946: högtid till arbetets ära

Vikmanshyttejubileum 1946: högtid till arbetets ära

1946 var det ett jämnt kvartssekel sedan Wikmanshytte Bruks AB tog över det konkursmässiga Larsbo-Norns Aktiebolags tillgångar och gav ny livskraft åt den urgamla järnhanteringen i Vikmanshyttan.

Hedemora kyrka

Hedemora kyrka

Bolagets 25-åriga tillvaro högtidlighölls lördagen 28 december 1946 i Hedemora kyrka. Där delades Patriotiska sällskapets medalj ut till bortemot 300 av bolagets trotjänare.

I samband med jubiléet erhöll anställda och pensionärer gratifikationer på ett belopp upp till 300 kronor. Samtliga gåvor representerade ett värde av omkring 300.000 kronor.

Från början till slut blev jubileumsfirandet en hyllning till de personliga insatserna, åt dugligheten och troheten i arbetet och åt samhörigheten mellan företaget – ledning och anställda. Detta gick som en röd tråd genom festligheterna.

Högtidlig medaljutdelning

Högtidlig medaljutdelning

Det låg feststämning över Vikmanshyttan när arbetarna vaknade på lördagsmorgonen. Samtliga verk var dagen till ära igenslagna, men de anställda fick i alla fall sin första morgonpromenad förlagd dit.

Denna gång gällde det inte arbetet, utan man fick gå ned och hämta välkomna gratifikationer. Utgångsläget för dessa var, att alla som varit anställda ett år fick 150 kronor, sedan ökade beloppen med 15 kronor per år tills man kom upp till tio år, varfter summan blev 300 kronor, lika åt alla med längre tjänsteår.

Vid middagstiden ångade ett extratåg upp till bruket för att utanför kontoret hämta samtliga medaljörer med fruar som skulle in till kyrkan i Hedemora. Färden på tåget blev också en trevligt minne. I Solhaga, där ett flertal av arbetarna byggt sig egnahem, vajade flaggorna i topp; det var minsann feststämning!

Festligheter

Från brukshotellets jublileumsmiddag

När tåget anlände till Hedemora mötte Vikmanshyttans musikkår upp. Med både blå-gul flagga och Hedemora sockenfana i spetsen tågade medaljörer och musikkår i slutna led upp till kyrkan.

Där ägde så medaljutdelningen av landshövding Gustav Andersson ägde rum.

Ett högtidligt jubileumsprogram följde.

Hemma på brukshotellet böjds sedan ett 70-tal gäster på jubileumsmiddag.

DE MEDALJERADE

Här följer en uppställning över vikmanshytteindustrins förtjänta. Från de totalt nära 300 ihågkomna har då undantagits anställda i Thurbo och Ulfshyttan samt i lant- och skogsbruken:

Andersson; Anders, Almar, Harry, Henning, Johan – Backlund; Carl – Berg; Edvard – Berglin: Axel – Berglund; Hugo, Uno – Bergman; August, Axel, Gustaf – Björklund; Alfred – Borg; Emil, Gunnar – Boselius; Otto – Boström; John – Byhlin: Erik – Bäck; Arvid, Karl – Chef; Ernst – Dalbrink; Georg

Danielsson; Artur, Hjalmar – Dofsén; Johan – Elg; Bror, Edvard, Emil, Ruben – Eriksson; Gustav, Gustaf, Karl, Otto, Per, Sven – Falk; Johan – Forsberg; Elias, Emil – Forsmark; Einar – Franzén; Karl – Gröning; Arvid – Gustafsson; Albin – Hagman; Karl – Hammarström; Ernst – Hedström; Edmund, Carl, Karl Johan

Arvid Olsson

Arvid Olsson medaljeras

Hellkvist; Gustaf – Hellström; Ludvig – Hjulström; Halmar – Holst; Eskil, Klas, Oskar – Jansson; Axel – Jernberg; Gustaf – Johansson; Arvid, Axel, Axel, Hugo, Karl – Karlsson; Einar, Engelbert, Emil, Erik, Conrad, Nils

Landström; Gustaf – Larsson; Adolf, Axel, Erik, Gustaf – Lehnberg; Severin – Lindborg; Almar, David, Gustav – Lundkvist; Karl – Lindman; Karl – Lindström; Axel, Joel

Lundkvist; Konrad, Wiktor – Löfgren; Fredrik – Nilsson; Albin, Gunnar – Norberg; Henning, Viktor – Norgren; Gustaf – Norström; Helmer – Odenius; Henning – Olsson; Arvid

Orup: John – Persson; August, Georg – Pettersson; August, Edvard, Edvard, Ernst – Sandberg; Axel, Evert – Segelström; Albin, Axel – Sjöberg; Einar, Hjalmar – Stenström; Gustaf – Sundberg; Erik

Sundström; Axel, Fredrik, Helmer, Rickard – Sälgström; August, Fredrik, Joel, Karl, Martin – Tallberg; Axel, Fridolf – Tollsten; Axel, Gustav – Viberg; Erik – Wiklund; Axel Emil, Gustav – Vilund; Karl – Zakrisson; Axel