Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vikmanshytte bruks personal beröms för gott arbete

Vikmanshytte bruks personal beröms för gott arbete

… så rubricerades en artikel i lokaltidningen i april månad 1961.
Ja visst, vi har mer än en gång framhållit de anställdas ansvarskänsla och kunnighet inför de vitt skilda arbetsmomenten inom bruksindustrin.
Hur skulle företaget kunnat leva – och överleva – om inte nödvändiga arbetsuppgifter klarats på ett bra sätt. En annan propå är förekommande respekt för varandra…
Jo, det har mestadels gått bra. Trivsel inklusive ekonomiska spörsmål har för det mesta lösts i både låg- och högkonjunkturer.
Det har ”rullat på” i långliga tider. Tyvärr visade det sig till slut att insatserna ändå inte räckte till – och det är en sorglig historia. Dessa rader kompletteras med ett antal bilder som kort och gott kan sammanfattas i ett Tusen tack, riktade till alla – i det fallet handlar det om ett fåtal slumpvis utvalda ”pensionärsbilder”.

Gustav Andersson
pensionerad i januari månad 1969, 48 tjänsteår– avtackad av Lars Hansson och Nils Landström
Uno Berglund
pensionerad i juni månad 1957 – uppvaktad av arbetskamrater
August Bergman
pensionerad år 1959 – avtackad av Henry Ekman
Karl Bergsman
pensionerad i maj månad 1965 – avtackad av Lars Högling, Eric Holmgren och Nils Landström
Gunnar Borg
pensionerad i augusti månad 1965 – avtackad av arbetskamraten Ruben Elg
John Boström
pensionerad i augusti månad 1965 – avtackad av Curt Brinck och arbetskamraten Ulf Persson
Artur Danielsson
pensionerad i februari 1961 – avtackad av Lars Tiberg
Hjalmar Danielsson
pensionerad april 1964 – avtackad bland annat av avdelningschefen Karl Hugo Hedlund
Jöns-Gustaf Eriksson
pensionerad i april 1963 – här avtackad av avdelningschefen Henry Ekman
Carl Gustafsson
pensionerad i juli månad 1966 – avtackad av Nils-Åke Hovgard
Ernst Hammarström
pensionerades april månad 1959 – avtackas av arbetskamraten Karl Lövgren
Einar Hansson
pensionerad november 1966 – avtackades av bl a Edvard Nordström
Alfred Hedström
pensionerad i mars månad 1968 – avtackad av Vera Nahlén och Länarth Brötegård
Arvid Karlsson
pensionerad i december månad 1964, 41 tjänsteår – avtackad av Roland Melander och Sven Wester
Gustav Landström & Hjalmar Lundgren
pensionerad i april månad 1960 – avtackad av Nils Hedén, Bror Wassén och Gustav Lindblom
Bertil Lövgren
pensionerad i april månad 1973, 48 tjänsteår – avtackad av Tage Nordström och Ivar Enberg
Henry Nilsson
pensionerad i augusti månad 1969, 48 tjänsteår – avtackad av Erland Lawin
Georg Persson
pensionerad i september månad 1969 – avtackad av Ulf Borg och Otto Lackner
Hjördis Persson
pensionerad i oktober månad 1969 – avtackad av Roland Melander
Helmer Sundström
pensionerad i augusti månad 1965 – avtackad av Tage Nordström
Ivar Sättermark
pensionär på 1960-talet – avtackad av Bertil Wallertz och Ruth Hammarström
Paul Täuber
pensionerad i juni månad 1971 – avtackad av Roland Melander och Martin Sjöholm
Kristian Werner
flyttar från Vikmanshyttan september månad 1967 – avtackad av Olle Svedlund