Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vikmanshytte-sågen

Vikmanshytte-sågen

Sågen var ju följdriktigt belägen invid Sågdammen. Den utgjorde en arbetsplats som egentligen ingen gillade. Utrustningen var gammalmodig och arbetet hårt och ensidigt samt ingalunda olycksfritt. Vintertid tillkom en besvärlig kyla som man fick ”brottas” med…

Tillverkningen blev följaktligen inte särskilt långlivad. När Wikmanshytte Bruks aktiebolaget hade konstituerat sig var den gamla bruksågen ett minne blott. Almanackan visade år 1922.

Det var i alla fall en epok i brukshistorien, sågen användes mestadels för interna arbeten, exempelvis inför bygget av kolhus nummer ett, men försök gjordes även att såga diverse trävaror för avsalu.

Bilddokumentet består av en bild på Vikmanshytte-sågen och en bild på befintligt arbetslag vid sågen.