Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Ventilämnen!

Ventilämnen!

Ventilämnen

Ventilämnen

Ett ”härligt” gammalt fotografi från smedjan,
utvisande smide av fartygsventiler (modell mindre)

kompletteras med hemsidans kortaste bildtext:

Smeder Artur Lind och Sören Karlsson

Använd hammare 2:an

Färdigvikt ungefär8 kg