Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vad var en vasklår?

Vad var en vasklår?

Jo, låt oss kort berätta…

I smältsmedjorna fanns förr i tiden en så kallad vasklår. Det var en rätt så djup trälår nedsänkt i golvet, vari alla träkol som användes vid härdarna tippades. Trälåren var fylld med vatten. Kolen flöt ovanpå men all jord och eventuella metalldelar sjönk till botten.

Vattnet blev till slut som en sotvälling. Anordningen brukades för att träkolen skulle bli så rena som möjligt.