Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Utdrag ur löneavtal vid Wikmanshytte Bruks industri

Utdrag ur löneavtal vid Wikmanshytte Bruks industri

Löneavtal

Löneavtal

gällande fr.o.m. den 1/2 1930, med undantag för avtalet med personalen vid Stora elektrostålsugnen,
som gäller fr.o.m. 1/4 1930 undertecknat den 9 oktober 1930,
för WIKMANSHYTTE BRUKS AB Arvid Olsson för SV. METALL-INDUSTRI ARB. FÖRB., AVD. 188 Einar Karlsson

I en 22- sidig häftad skrift, med huvudrubrik LÖNEAVTAL, hittar vi en lokalt löneavtal överenskommet för 1930 och undertecknat av disponent Olsson och arbetarnas löneförhandlare, Smé-Einar Karlsson. Hur länge det ingångna avtalet gäller framgår inte. Detta var väl bestämt bestämt på central nivå. Avtalet är indelat i en lång rad underrubriker som betecknar arbetsställe/arbetsutgifter, enligt följande:

Masugnen, Martinverket, Lilla elektrostålugnen, Stora elektrostålugnen, Degel-stålverket, Smidesackord, Diverse ackord, Slipackord, Premieackord för härd-ning, Glödgning av stål, Prislista för valsverksarbetarna.

Först ut några timlöner för anställda i masugnen(hyttan):

  • förste hyttdräng, rostugnsförmän, uppsättare 54 öre
  • slaggskjutare, malmslagare, granultorkare 51 öre

I martinverket förekom grundlön som timpenning plus ackord(tonlön)

Personal Timpenning Tonlön
Smältare 71 öre 22 öre
Hjälpsmältare 58 1
Skänkförare 58 16
Kokillresare 58 15
Kranförare 58 15
Eldare 58 15

För en veckoproduktion över 90 ton utbetalas en premie av 9 öre per ton till smältarna och 6 öre per ton till övrig personal.

Vid lilla elektrostålugnen betalas smältarna 71 öre/timme plus 132 öre i ton-lön medan skänkförarna erhåller motsvarande 58 respektive 90 öre.

Och så var det arbetet vid stora elektrostålugnen:

Personal Timpenning Tonlön
Smältare 75 öre 22 öre
Skänkkarlar 65 16
Kokillresare 63 15
Kranförare 63 15

Skrotlastare erhåller 90 öre per ton tackjärn och skrot, motsvarande ersättning vid upplastning av slig blir 1 krona per ton.

På sidan hittar vi degelstålverket och de anställdas löner där. Avlöningen utgår i form av timpenning som grundlön plus premie och ackord:

förstemän 69 öre/timme

andremän 66

eldare 63

Här förekommer också utbetalning av premie och ackord enligt särskilda regler.

När det är dags att studera smidesackord finner vi per omgående en djungel av uppgifter som noga reglerar förekommande arbetsställe/ arbetsuppgifter och befattningshavare. Sorten betalning, det vill säga per vikt eller stycketal, är väl specificerad. Inte så enkelt att här förklara och inte heller det lättaste att till-lämpa.

Under diverse ackord och slipackord anges betalning per styck. Exempelvis mejsling av smidda dubbelgöt blir ersättningen 14 per styck, eller slipackordet för hammare nr 115 13.6 öre per styck.

Premieackordet för härdning anges per styck, exempel 4 öre för en malm-slägga medan en planhammare betingar 2.5 öre styck i betalning. För glödgning av stål betalas per ton.

För de anställda vid grovvalsverket gäller löner indelade i sex klasser. Valsningen utföres på rent beting enligt särskild ackordsprislista. Vid fin- och trådvalsverket utförs valsningen däremot enligt timlön.

Oj, oj vad siffror vi låtit presentera. Det är ju inte meningen att i detalj följa alla olika betalningssätt för alla befattningshavare. Vi måste i sammanhanget högakta de personer som hade till uppgift att skaffa fram ett skriftligt avtal och med förnöjsamhet som resultat. Företaget hade ju utbildad personal för dylika arbetsuppgifter medan de fackliga företrädarna klarade sin hemläxa på fritid.

SÄRSKILD PRISLISTA
Återfinns i slutet av avtalsskrivningen och gäller produkter som tillhandhålls av bolaget, vad det elektriska lyset kostar under avtalsperioden och vilken hyra som tillämpas i brukslägenheterna. Så här ser dessa uppgifter ut:

  • Mjölk, nysilad 16 öre litern
  • Ribbved 3 kr per kbm
  • Långved 4 kr per kbm
  • Kastved – barrved 5.50 kr per kbm
  • Kastved – björkved 7 kr per kbm

vedpriserna gäller med fri hemkörning

Elektriskt ljus: 15 öre per kwh t o m 40 kwh och med

20 öre per kwh för överstigande energi

Hyra: för två rum nedre botten 12 kr per månad

för två rum övre våning 9 kr per månad

Dock skall för de lägenheter som vid 1923 års slut erlagts lägre hyra än ovanstående, dessa hyresbelopp skall inte höjas.

Potatisland: tillhandahålles av bolaget på samma villkor som förut.