Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Wikmanshytte Bruk anslog 100.000 kronor till en understödsfond

Wikmanshytte Bruk anslog 100.000 kronor till en understödsfond

Lagom till julen 1941 bildades en fond vid Wikmanshytte Bruk, en understödsfond under namnet Wikmanshytte Bruks AB:s understödsstiftelse för arbetare. En rätt ansenlig summar pengar sattes av, nämligen 100.000 kronor.

Stiftelsens syfte var att i den mån stadgarna medgav bereda tillfällig hjälp och understöd åt arbetare vid sjukdom, ålderdom, arbetslöshet och så vidare samt till arbetares efterlevande vid dödsfall.

En styrelse om tre personer – två från företag och en från de anställda – skulle ha ansvar och befogenheter att låta fonden fungera under uppgjorda premisser.

En säkerligen kärkommen och behövlig åtgärd för de bruksanställda anno år 1941…