Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > en av de åtta disponenterna i Wikmanshyttan: Till minne av Tom Bergendal

en av de åtta disponenterna i Wikmanshyttan: Till minne av Tom Bergendal

Tom Bergendal

Tom Bergendal

Tom Bergendal var den tredje i raden disponenterna som ”regerade” Wikmanshyttan under den gamla industrins dagar. Bergendals era omfattades av tiden 1900-1908. Hans föregångare var Carl Reinhold Ulff och Henrik Gahn.

Tom Bergendal kom från Söderfors Bruk där han var överingenjör. Under den bergendalska tiden uppsattes i Wikmanshyttan två nya degelstålugnar med hus av slaggsten (1901), vidare byggdes en stallbyggnad för lantbrukets fortlevnad (1905) och året därpå uppfördes en arbetarbostad.

1908 blev det ägarbyte av bruksindustrin då grosshandlare Lars Laurentius Liberg förvärvade anläggningarna. Tom Bergendal fick ge plats för Libergs son Gunnar som utnämndes till nya disponent.

AVSKEDSGÅVAN
När Tom Bergendal förärades han en minnesgåva i form av ett påkostat skinnalbum som innehöll ett antal intressanta fotografier, både person- och anläggningsbilder. I presentationen fanns (och finns fortfarande, förstås) fotos från Wikmanshyttan, Thurbo inklusive Prästhyttan och Norn, alla av högsta kvalitet, med dåtidens mått mätt.

Albums pärmar har alltså i vackert brunt skinn och på framsidan fanns en rad ornament och initialerna T B.

Och till vår stora glädje har detta gamla dokument, vid det här laget över hundra år gammalt, kommit tillbaka till Vikmanshyttan tack vare en skänk av Tom Bergendals sonson. Vi tror oss veta att gåvan så småningom vidarebefordras till Bruksmuseum och där kompletterar den redan stora samlingen av fotoalbum med gamla data.