Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Svarta rubriker när gamla industrin gick i graven

Svarta rubriker när gamla industrin gick i graven

Besvikelse i Vikmanshyttan

Besvikelse i Vikmanshyttan

Vi har velat göra denna enkla sammanställning som utgörs av ett antal tidningsrubriker i Dala-Demokraten i Falun och Södra Dalarnes Tidning i Hedemora.

Idag uppvaktas Nils G Åsling om Vikmanshyttan

Idag uppvaktas Nils G Åsling om Vikmanshyttan

Det skrev ju en hel del – nej, massa spaltmeter och stora svarta rubriker blev det – när den gamla industrin var i fokus. Tidningsklippen skildrar på ett rätt bra sätt vad som hände: vad som hade hänt bakom ryggen på de anställda, hur de till synes berörda politikerna togs på sängen och framförallt hur de vikmanshytteanställda med familjer och anhöriga var tvungen att uppleva ”det värsta dom hade varit med om”.

Vikmanshyttan som bruk försvinner

Vikmanshyttan som bruk försvinner

Vikmanshyttan kom som bekant först när den svenska, och som vi trodde konkurrenskraftiga, specialstålsindustrin skulle struktureras. Det vill säga kom att halveras inom en överskådlig tidsperiod. Som en av rubrikerna uttryckte det: Vikmanshyttan försvinner som bruk, det var ett av de mest renhåriga påståenden kring skeendet när det gamla – ett av de allra äldsta järn- och stålbruket i landet – gick i graven.

Här följer alltså några, långt ifrån alla, av tidningsrubrikerna främst under oktober och november månad uti nådens år 1976:

 • SDT/ 30 sept-76 Femårsplanen får inte bli en betydelselös pappersbunt
 • DD/1 okt-76 När Stora-chefen kom sjöng man Internationalen: Vi vill ha Vikmanshyttan kvar!
 • DD/7 okt-76 -Känns som att bli skjuten i ryggen…
 • SDT/7 okt-76 Göran Granberg, brukspräst: Många står på er sida i kampen om V-hyttan
  Metallarbetaren: Har huggsexan börjat på Bergslagens bruk?
 • SDT/9 okt Facken fick två dar för att bedöma Storas utredning
 • DD/11 okt-76 Idag uppvaktas Nils G Åsling om Vikmanshyttan Sundblad: Alla får fortsatt anställning vare sig det blir i Vikmanshyttan eller Domnarvet
 • SDT/16 okt-76 Centerkrav på regeringen: Stoppa nedläggningen av bruket i Vikmanshyttan
 • DD/19 okt-76 Ljusning för Vikmanshyttan?
 • DD/22 okt-76 Arbetsgrupp ska rädda Vikmanshyttan
 • DD/29 okt-76 Uppvaktningen hos Åsling gav ingenting: Vad ska vi säga till våra kamrater?
 • DD/4 nov-76 Åslingska gruppen: Så här ska Vikmanshyttan räddas
 • DD/5 nov-76 Beslutet om Vikmanshyttan nästa vecka
 • DD/9 nov-76 Beslutet väntat, men … Besvikelse i Vikmanshyttan
 • SDT/9 nov-76 Uddeholm tar över för 200 milj – Lika ovisst än om Vikmansyttan
 • DD/9 nov-76 Vikmanshyttan som bruk försvinner
 • DD/10 nov-76 Förlamad regering och bolaget sviker
 • DD/11 nov-76 När TV kom – då kom Sundblad och Åsling Kjell-Olof Feldt: Åsling försöker smita från ansvaret för Vikmanshyttan
 • DD/11 nov-76 Erik Sundblad: Samråd är svårt
 • SDT/11 nov-76 Oro och besvikelse präglade TV-debatt i Vikmanshyttan
 • DD/12 nov-76 S-regeringen godkände inte Storas planer
 • DD/10 dec-76 Vikmanshyttan får 125 nya jobb – och fler följer
 • DD/11 jan-77 Vikmanshyttan ska blomstra: Stora presenterade 360 ersättningsjobb
 • SDT/30 juni-77 Sista normalveckan i Vikmanshyttan: 100 får utbildning, 70 beredskapsjobb