Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Studio S – Vikmanshyttan fick eget tv-program

Studio S – Vikmanshyttan fick eget tv-program

TV-programmet onsdagen 10 nov 1976 "Bort från Byn"

TV-programmet onsdagen 10 nov 1976 "Bort från Byn"

Att televisionen har stor genomslagskraft som nyhetsförmedlare och opinionsbildare fick vi bekräftat onsdagen 10 november 1976. Samhällsredaktionen på TV 1 hade under hösten sänt en rad uppmärksammade program under rubriken Studio S.

Fackrepresenterna Länarth Brötegård och Ture Bergqvist (SIF), Frans Weilguni (Metall), Torsten Drakes och Ture Söderqvist (SALF)

Fackrepresenterna Länarth Brötegård och Ture Bergqvist (SIF), Frans Weilguni (Metall), Torsten Drakes och Ture Söderqvist (SALF)

För att spegla det alltmer krisdrabbade industri-Sverige valde man att åka till Vikmanshyttan för att direktsända programmet ”Bort från byn” på rotundan i Folkets hus. Ett par hundra vikmanshyttebor hade mött upp och fick uppleva TV-spelet på nära håll. En del ansåg att det hela var ett skådespel med några huvudrollsinnehavare (STORA-disponenten Erik Sundblad, landets industri-minister Nils G. Åsling, Gävleborgs landshövding Hans Hagnell – alla i den så kallade panelen – tillsammans med programledaren Bo Isaksson) men också, som redan nämnts, många bruksanställda som ”föreställningens statister”.

Programledare Bo Isaksson med panelen Nils G. Åsling, Hans Hagnell, Erik Sundblad

Programledare Bo Isaksson med panelen Nils G. Åsling, Hans Hagnell, Erik Sundblad

Jo, jo, Brukets fackliga representanter fick komma till tals liksom bruks-prästen Göran Granberg men någon påverkan på den skisserade utgången, det vill säga nedläggning av gamla stålindustrin i Vikmanshyttan, uppnåddes följaktligen inte. Många hårda salvor levererades mot både företag och kommun och känslorna svallade.

Vikmanshyttan fick alltså ett eget TV-program som verkligen satte det anrika samhället på kartan. Men det kunde ju ha varit ”roligare” med ett positivt budskap…

Mycket teknik i Studio S-programmet

Mycket teknik i Studio S-programmet

Tilläggas kan att Bort från Byn-programmet rönte stor uppmärksamhet runt om i vårt avlånga land – flera miljoner personer tittade in i Vikmanshyttan.