Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vad betyder ordet SKRASSEL i namnet Skrasselforsen? – en förklaring genom Hjort-Ester Olssons försorg och annat smått och gott, exempelvis kvarnar

Vad betyder ordet SKRASSEL i namnet Skrasselforsen? – en förklaring genom Hjort-Ester Olssons försorg och annat smått och gott, exempelvis kvarnar

Har sett en annan stavning, Schrasselforssen, kan det möjligen härleda sig från tyskan, tyska ordet schral = sjö, en äldre benämning. Det kanske finns en förklaring någonstans… Många boende här på orten har kanske i århundraden tillbaka funderat över detta annorlunda namn.

Bäcken med sina fallmöjligheter har ju varit till stor nytta, inte minst för järnframställningen. Bröd och mjöl var ju livsvillkor och kvarnen då ett viktigt moment. På 1900-talets början fanns en såg, vilken revs omkring 1920- 22.

Fyra dammar är fullt synliga på Bruksmuseets karta från 1754 följer man bäcken utför och där det mörka fältet slutar är det utmärkt Quarn.

En förteckning över kvarnar i Finsta fjärding berättar bland annat:

I Wikmanshyttan… 4 Brukas allenast höst och lådigh (vår) av böndren i Wikmanshyttan och Wästanå (ej övriga byar i trakten).