Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Skenande brukståg spårade ur

Skenande brukståg spårade ur

Tågurspårning

Tågurspårning

Flera människor svävade i livsfara när ett omkring 500 ton tungt tågset på bruksjärnvägen mellan Thurbo och Vikmanshyttan spårade ur. Detta hände i början av maj månad 1966 när tio vagnar lastade med virke och sex vagnar med pappersmassa transporterades från fabrikerna i Thurbo till järnvägsstationen i Vikmanshyttan. Det rörde sig om ett av bolaget förhyrt lok som användes för första dagen och som tydligen råkade ut för bromsfel redan under premiärturen.

I en hastighet av 80 – 90 kilometer rusade tågsättet utför sluttningarna mot brukssamhället. Drygt en kilometer från Vikmanshyttan spårade loket och nio av vagnarna ur och kastades huller och buller på banvallen, som revs upp på en sträcka av cirka 100 meter. Lokföraren Sven Nielsen och växlare Segerholm hade ingen möjlighet hejda framfarten. De klarade sig emellertid helt utan skador när loket med våldsam kraft åkte av banvallen och blev liggande på sidan. Ett svårt och tidsödande bärgningsarbete väntade men som tur var kom alltså ingen till skada.

Bruksjärnvägen anlades år 1915, dels med sträckningen från Vikmanshyttan till Thurbo, dels med spår inom verksområdet i själva Vikmanshyttan. Banvallen vid olycksplatsen hade i viss utsträckning varit utsatt för vårfloden som på flera ställen brutit genom den parallellt löpande landsvägen. En eventuell under-minering var dock inte av någon avgörande faktor, menade erfarna bedömare efter olyckan