Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Sista dan på jobbet…

Sista dan på jobbet…

Det tog i stort sett ett år att lägga ner den gamla stålindustrin i Vikmanshyttan. Kvar blev – gudskelov – norra Europas modernaste kallvalsverk som efter en hel ”från och till” kom att sysselsätta omkring 100-talet personer.

Från nedläggningsbeskedet i september månad 1976, fram till semestern följande år, blev det tal om avslutnings- och demonteringsarbete för de flesta av kvarvarande personal, omskolning och beredskapsjobb.

Några av de drygt 450 anställda fotograferades under denna tid av  Mats Åkerlund. 18 av dessa omistliga bilder hittar du längst ner på denna sida.

SMEDJAN Verkmästare Karl-Erik Karlsson (Svedlund), planerare Jan Hansson (1) och smederna Karl-Åke Hagman och Artur Lind arbetandes med ventilsmide (2).

VALSVERKET Lennart Erlandsson, Sivert Granberg och Lennart Bosell ”löser” dagens problem (3) medan Bertil Olsson ägnar sig åt syning och fläckslipning av ämnen (4).

FÄRDIGSTÄLLNINGSAVDELNINGEN Chefen Eric Holmgren (5). Ivar Enberg med syningsarbete av pulverstål (6) och Sven Karlsson som först var smed men bytte till förmansjobb (7). Dessutom ytterligare en synare, Helmer Nornsjö (8).

PLANERINGSAVDELNINGEN Evert Laggarbo (9).

MEKANISKA VERKSTAN Svarvning, med Holger Viberg i aktion och förman Henry Laggarbo kollandes arbetsmomentet (10).

RIT- & KONSTRUKTIONSKONTORET En begynnande ritning signerad Ture Bergqvist (11).

ELAVDELNINGEN Gunnar Sandberg ser till att allt fungerar, in i det sista… (12)

BYGGNADSAVDELNINGEN Förman Bertil Pettersson (13).

HUVUDFÖRRÅDET Ordningsmänniskan m.m. Börje Gustafsson (14).

HUVUDKONTORET Trion Nan Karlsson, Ingegerd Ahlbom och Sonja Karlsson (15), respektive duon Tore Bengtsson och Tage Nilsson (16).

Och så två verkliga sista-dags-bilder:

VALSVERKET En uppgiven Harry Granberg (17) och planeringstavlan med ett oåterkalleligt slut… (18)