Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Sista bilden på sista hyttan

Sista bilden på sista hyttan

Sista hyttan

Sista hyttan

Året 1970 var i flera sammanhang ett händelserikt år vad gäller Vikmanshyttans dominerande näring, järn- och stålindustrin. Inte nog med att den sista smältan gjordes i martinen, man satte dessutom punkt för all vidare hyttverksamhet.

Under senvåren började nämligen rivningen av den sista hyttan och nära fyra decenniers arbete och arbetsplats fanns inte längre.

Starten hade skett i maj 1916 och sista skiftet genomfördes 1954. Nya metoder resulterade i nya kvaliteter, det gällde att ligga några steg före konkurrenterna samtidigt som kundernas krav skulle klaras.

Icke desto mindre var en epok till ända, för trots att hyttan visserligen stått overksam i ett och ett halvt decennium, så var den onekligen en profil på verksområdet där den låg mellan elektrostålverket och kolhuset.

Idag tycker vi väl lite till mans att ”bolaget” gott kunnat kosta på sig att bevara komplexet till eftervärlden! Tack och lov finns dock det år 1938 uppförda kolhuset (efter branden samma år av det ursprungliga kolhuset) och den näst sista hyttans rostugn bevarade.