Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Så här kunde arbetarna på Bruket försäkra sig

Så här kunde arbetarna på Bruket försäkra sig

Sjuk- och begravningskassan

Sjuk- och begravningskassan

Ett antal försäkringskassor fanns förr i tiden att tillgå för de anställda på Bruket. Till en början var de olika försäkringarna av frivillig karaktär. Med tiden övergick några i statligt hantering medan andra upphörde.

Ett exempel kan vi här presentera lite mera ingående. Vi har nämligen bland gamla dokument kommit över en medlemsbok för Sjuk- och Begravningskassan ”Inbördes hjälp”. Det var fråga om en understödsförening med centralstyrelse i Västerås. Enligt paragraf 3 bestod kassan av medlemmar på olika platser i Sverige, sammanslutna till lokalavdelningar. Kassan var indelad i fem klasser, 1-5.

En dylik lokalavdelning återfanns i Vikmanshyttan. Axel Johansson respektive Eskil Elg hade den yttersta lokala ansvaret, var kassans ordförande. Vi kan av medlemsboken och antagningsbrevet – se närslutna dokument – dra den slutsatsen att kassan verkade i Vikmanshyttan under tiden början av 1940-talet till början av 70-talet. Expeditionen var först förlagd till Mojsen, sedermera till Folkets hus.

Antagningsbrev

Antagningsbrev

Medlemsavgiften utgjordes av en månadspeng som var ganska konstant under årens lopp. Variationen noterades mellan 5.05 kr och 5.80 kr. Merparten av avgiften var avsedd för sjukkassedelen, knappa fem procent till begravningskassedelen.

I medlemsbokens anteckningar finner vi några uppbördsmäns signaturer, några kan vi tyda exempelvis N Ä (Nils Ängesjö), V E (Viktor Eriksson) men G A – vi gissar på Gustaf Andersson, Nyt-Gustaf alltså… Flitigast i gänget var utan konkurrens Viktor Eriksson – Skommar-Viktor i dagligt tal…

Jo, ytterligare ett par kassor fanns att tillgå. Gävle/Dala Erkända Sjukkassa var helt inriktad vad gällde sjukdomar. Det var förresten en kassa som så småningom övergick i den statliga allmänna sjukkassan. Här var Fredrik Sundström ombuds- och uppbördsman under en lång period. Kassa nummer tre bestod av en enbart Begravningskassa och där skötte Einar Hansson att den månatliga avgiften kom in.