Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Röntgenspektograf i Angersteinska smedjan

Röntgenspektograf i Angersteinska smedjan

Röntgenspektografer

Röntgenspektografer

I nyinredda lokaler i den gamla Angersteinska smedjan (från 1798) kunde en riktig modernitet installeras, nämligen en så kallad röntgenspektograf. Installationen var avklarad under februari månad 1966. Smedjans interiör var därmed i stort helt förändrad och det tidigare vattenverket hade gjort sitt. Nu fanns kontorslokaler för inköpsavdelningen inrymda där och samsades således med ”kemiska labbis”.

Den automatiska spektografen öppnade ny väg för kemiska bestämningar. Genom den nya metoden erhölls en mycket snabb och noggrann analys, med andra ord fem till sex gånger fortare än med tidigare befintlig metod.

Apparaten bestod av tre komponenter: en el-försörjningsdel, ett röntgenrör med vinkelskiva så kallad goniometer samt en utvärderingsdel.

Wikmanshytte Bruk tycktes rusta för framtiden. Aningarna om en nedläggning av smältverket, i dagligt tal benämnd martinen, inom en tidperiod av fyra år fanns väl inte i så många aktörers sinnen, när spektografen var ett faktum,

Bilden visar röntgenspektografer på plats. Ett stolt laboratoriebiträde, Stig Hjulström, gjorde de första analysbestämningarna. Lätt som en plätt, om uttrycket kan tillåtas.