Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > detta hände också år 1970: Personalpolitik aktiveras vid specialstålverken

detta hände också år 1970: Personalpolitik aktiveras vid specialstålverken

ETT DÅTIDA MEDDELANDE LÖD:

Anja Alalauri

Anja Alalauri

Personalpolitiken vid Specialstålverken i Vikmanshyttan och Söderfors har på senare tid genomgått en aktivering inom de flesta områden. Ett led i personal-kontorens stävan att ge den finländska arbetskraften bättre och fullödigare in-formation har förverkligats genom att fru Anja Alalauri sedan någon vecka och tills vidare är sysselsatt med översättningsarbeten och tolkning på brukskontoret i Vikmanshyttan. Fru Alalauri, som talar och skriver svenska, var tidigare knuten till valsverket som försynare.

Hittills har fru Alalauri översatt Specialstålverkens anställnings- och förslags-verksamhetsbroschyr, diverse ackordslistor och övriga meddelanden till finska jämsides med nästan dagligdags förekommande tolkningsarbeten. För närvar-ande håller hon på att utarbeta en finsk text till gällande tillverkningsföreskrifter.