Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > På vaktstugornas tid

På vaktstugornas tid

Vi har här den äran att visa upp ett gammalt fint vykort av ”utsidan” av dåtidens industriområde. Det var en tid då anläggningarna hölls avskärmade från omgivningen av högt stängsel och då vaktstugan vid södra porten möjliggjorde in och utpassering. Till och bruksjärnvägen passerade där. Allt verkade vara i god ordning!

Ytterligare en vaktkur förekom, den låg i närheten av varmvalsverket.

I vaktstugorna huserade oftast äldre anställda som inte längre orkade med det tunga ordinarie arbetet, brukskarlar som fortfarande kunde och ville uträtta ett nödvändigt och tidsenligt jobb.

Under årens lopp var det en stor mängd portvakter som passerade revy. Vi vill nämna några med stor risk för att vi glömmer bort några: Henning Andersson, Erik Axelsson, Bror Elg, Elias Forsberg, Albin Gustafsson, Hjalmar Hjulström, Gustaf Jernberg, Folke Johansson, Johan Johansson, Per-Erik Pettersson, Axel Rogell, Oskar Strömbäck, Fridolf Tallberg, Folke Westman,Oliver Åström.

Den siste i raden portvakter blev Lokar-Folke Johansson .

Det berättas än idag om den särskilda atmosfär som rådde i vaktstugorna men några ”sura miner” förekom sällan. Till portvakteriet hörde också så kalla ronder då vissa stationer/platser skulle besökas och kontrolleras. I mitten av 1960-talet var vaktstugornas tid över. En tid därefter flyttades vakten till den före detta snickarverkstaden som ställts i ordning för visst kontorsarbete och vaktmästeri.

Vaktstugan vid södra porten

Vaktstugan vid södra porten

Förutom bilden på södra infarten med vaktstugan syns en trio portvakter som gjorde ett uppskattat arbete, nämligen Elias Forsberg, Albin Gustafsson och Axel Rogell.


Elias Forsberg

Elias Forsberg

Albin Gustafsson

Albin Gustafsson

Axel Rogell

Axel Rogell