Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > År 1967: organisations-nytt på Bruket

År 1967: organisations-nytt på Bruket

C.G Ehrenstråhle

C.G Ehrenstråhle

I och med att Wikmanshytte Bruks Aktiebolag blev uppköpta av STORA uppstod viss turbulens inom den gamla organisationen. Den nya ägaren var inte sena att avisera ett flertal förändringar, på snart sagt alla plan. Det stod snart klart att Wikmanshyttan skulle drabbas av kommande rationaliseringssträvanden. Ingreppen blev stora och helt förödande för det gamla Bruket – och helt visst början till slutet.

Överingenjör C.G. Ehrenstråhle utsågs till ny platschef sedan bruksdisponenten Ture Omberg helt följdriktigt ”lämnat skutan”. Vikmanshyttechefen blev underställd direktören Erik Berg i Söderfors sedan ett nytt företag bildats, titulerat Specialstålverken.

Men inte nog med detta, försäljningsorganisationen kom att ledas från det norduppländska bruket liksom flera andra avdelningars verksamheter.

Vad som sedan hände i Vikmanshyttan de närmaste åren har vi – med stor sorg i sinne och minne – berättat om i andra historiebeskrivningar. Det nya organisationsupplägget fick ingen lyckad fortsättning för Vikmanshyttans del. Känslan finns där än idag: det var kanske inte heller meningen ?!