Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vikmanshytte bruk utvidgar med nytt elektrostålverk

Vikmanshytte bruk utvidgar med nytt elektrostålverk

Avsett att höja brukets leveranskapacitet – Beräknas färdigt under första kvartalet 1944

Vid Vikmanshytte bruk kommer man på nyåret att ha ett nytt stort elektrostålverk färdigt. Arbetena pågå som bäst, och vår tidning har vänt sig till brukschefen, disponent Arvid Olsson, för att få höra om bruket möjligen ämnar komma med något alldeles nytt i stålväg.

– Nej, vikmanshyttestålet blir nog oförändrat. Det nya stålverket är endast avsett att höja brukets leveranskapacitet. Några siffror kan jag inte nämna men något nytt stål blir det som sagt inte. Vi ha ju alltid satt kvaliteten som det allra främsta och den blir också bestämmande för tillverkningsmängden. De nya ugnarna – av vilka det förövrigt finns likadana på andra håll – kan visserligen leverera mycket stora kvantiteter, beroende på vilken metod för stålframställningen man använder, men massproduktion blir det inte fråga om här, det är det enda jag för närvarande kan säga.

• Några nyanställningar med anledning av utvidgningen?
– Det är för tidigt att uttala sig om.

• Och anläggningen blir färdig redan på nyåret?
– Ja, under första kvartalet. Själva byggnaden, som har en golvyta på ungefär 800 kvm och uppföres av Byggnads AB Konstruktör i Gävle, skall vara färdig i år. Installationen av de elektriska smältugnarna, vilka levereras av ASEA, kommer att taga ett par månader till i anspråk. Det är ungefär vad som kan sägas f.n.

(artikeln från hösten 1943 hittade vi i lokalpressen)