Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Nya vindar inom bruksindustrin

Nya vindar inom bruksindustrin

Mekaniska Verkstaden

Bakre raden fr.v. […], […], Tommie Virtanen, Bertil Holmgren, Kurt Grälls, Ture Bergqvist, […], Rune Ericsson, Anna-Greta Andersson, Folke Viberg, […], Holger Viberg, Mait Viberg, Stig Björn Bergman, Karl-Erik Brandt, Hans Andersson, […].
Mellanraden fr.v. Rune Karlsson, Bengt Eriksson, Sven-Erik Karlsson, Erik Backström, Bertil Pettersson, Bertil Wallin, Gunnar Fahlholm, Bo Chef, Uno Danielsson, Nils Lundqvist, Sven Nyberg, Henry Laggarbo, Sune Bergman, Gösta Wallertz, Tore Eklund.
Främre raden, fr.v. Gun-Britt Johansson, Gunnar Sandberg, Sven Andersson, Rolf Hjulström, Åke Romlin, Martin Johansson, Bertil Karlsson, Jan Köpmans, […], Ingmar Gröning, Börje Karlsson, Jan-Olof Bäck, Per-Hugo Forsberg, Jan-Erik Eriksson, Kerstin Viberg, Arne Eriksson, Uno Forslund.

I slutet av 1960-talet skedde en hel del omorganisationer inom vikmanshytteindustrin sedan Wikmanshytte Bruks Aktiebolag förenats med Söderfors Bruk. Följden blev inte bara det nya bolagsnamnet Specialstålverken utan en lång rad förändringar – vindarna blev inte enbart friska – snarare tvärt om.

Fotografiet här bredvid bekräftar exempelvis sammanslagning av gamla vikmanshytte-avdelningar (bland andra Elektriska, Mekaniska, ”Ritkontoret”, Transport m fl) att fortsättningsvis få ”jobba under samma hatt” med ingenjör Rune Karlssons ledning.

Den nya avdelningen:

Bakre raden fr.v. […], […], Tommie Virtanen, Bertil Holmgren, Kurt Grälls, Ture Bergqvist, […], Rune Ericsson, Anna-Greta Andersson, Folke Viberg, […], Holger Viberg, Mait Viberg, Stig Björn Bergman, Karl-Erik Brandt, Hans Andersson, […].
Mellanraden fr.v. Rune Karlsson, Bengt Eriksson, Sven-Erik Karlsson, Erik Backström, Bertil Pettersson, Bertil Wallin, Gunnar Fahlholm, Bo Chef, Uno Danielsson, Nils Lundqvist, Sven Nyberg, Henry Laggarbo, Sune Bergman, Gösta Wallertz, Tore Eklund.
Främre raden, fr.v. Gun-Britt Johansson, Gunnar Sandberg, Sven Andersson, Rolf Hjulström, Åke Romlin, Martin Johansson, Bertil Karlsson, Jan Köpmans, […], Ingmar Gröning, Börje Karlsson, Jan-Olof Bäck, Per-Hugo Forsberg, Jan-Erik Eriksson, Kerstin Viberg, Arne Eriksson, Uno Forslund.