Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Nya tider i gamla tider

Nya tider i gamla tider

Smeder i Vikmanshyttan

Smeder i Vikmanshyttan

Här visas ett verkligt intressant och historiskt bilddokument. Tiden är senare delen av 1800-talet, den förste disponenten Carl Reinhold Ulff hade varit tvungen att lämna ”skutan” på grund av sjukdom. Bilden föreställer dåtidens smeder på Bruket med ingenjören Arehn i spetsen. Det första aktiebolaget i vikmanshytteindustrins historia hade etablerats, Larsbo-Norns Aktiebolag.

I den dominerande tillverkningsgrenen – järnet och stålet – tillverkades följande:

tackjärn 1500 ton i Vikmanshyttan, 3150 ton i Norn

därav tillverkades

– 1100 ton stångjärn i Vikmanshyttan och Thurbo

– 1900 ton stångjärn i Ramnäs

– 70 ton gjutstålgöt och ca 35.000 st spik i Vikmanshyttan

– en mindre kvantitet blås- och brännstål

Med dåtidens mått mätt ganska stora kvantiteter…