Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Bara en notis: Lätt oregelbunden

Bara en notis: Lätt oregelbunden

Följande är hämtat från hvudstadsorganet Svenska Dagbladet, datum 6 februari 1964:

”Torsdagens aktiebörs var lätt oregelbunden med fast underton men relativt måttliga kursrörelser. Det mest framträdande undantaget var Wikmanshyttan (vår anm: koll stavningen med dubbel W) som gjordes till en ny toppkurs om 323 á 322 mot 305 á 300 kr. Detta torde förklaras av rykten som vill göra gällande att Stora Kopparberg skall erbjuda sig att köpa upp aktierna i Wikmanshyttan.

Till nya toppkurser omsattes även Esab, Ifö, Kullager A och B, Munksjö A och Ström medan Bergvik och Ala samt Nitroglycerin noterade nya lägsta kurser. Omsättningen var relativt livlig. Obligationsmarknaden var stilla.”

( Vår egen tänkbara kommentar blir: det började redan då att ”röra på sig” vad gäller Vikmanshyttans framtid. Steg nr ett mot så kallade strukturella förändringar kom ju drygt två år senare steg två innehöll nedläggningen av gamla Bruket. Oj. Oj!)