Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Köttfabrik?

Köttfabrik?

Wikmanshyttan var inte bara stål. järn och trä utan också ett stort stycke jordbruk – i slutet av 1960-talet blev det tal om köttproduktion. Lantbruks- avdelningen omfattade flera ladugårdar, i Jälkarbyn, Prästhyttan och Vikmanshyttan.

År 1968 utökades Vikmanshyttans jordbruk med omkring 150 nötkreatur och totalt kunde då förvaltare Åke Wångmar räkna in ca 800 djur varav 700 tillhörde den köttproducerande delen.

Återigen kan vi konstatera, tiderna förändras!