Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Kornskruven – ”Hembygdsdikt” av bruksprästen Göran Granberg

Kornskruven – ”Hembygdsdikt” av bruksprästen Göran Granberg

Göran Granberg

Göran Granberg

Ack om plankor kunde tala!
Ack om bjälkar kunde berätta!
Vad skulle de berätta?
Om hårt arbete, tung vedermöda.
Säden skulle vändas för hand,
vändas och vändas.
Kornen skulle tröskas ut med slaga.
Om nödår skulle de berätta
då havren gick dåligt, och kornet.
Nödår, oår, spanska sjukans år
med döda, döda, döda.
Lungsot, reumatisk värk, dödströtta lemmar
men också om glädje, energi, sammanhållning!

Det växte sjustjärnor vid stigen,
en glad kabbeleka i diket,
Vitaste liljekonvalj om våren.
Det doftade nytjärade ekor vid sjön.
Solgatan gick sin skimmergång åter och åter,
vattnet skvalpade mot strand och båtar
det var en stillare tid.
Inga 25 minuters reaplan till Arlanda
smutsade ner luften
men lärkan hördes över ängarna och göken och fiskgjusen.
Det var möjligen disponenten eller ingenjören
som kunde tänka sej en stockholmsresa
med flera övernattningar på vägen.
Man levde närmare varandra, närmare naturen,
närmare livet, närmare döden
Ack om plankor kunde berätta!

Kornskruven

Kornskruven

Men plankorna berättar!
En lång rad gamla vikmanshyttebor passerar revy.
Arvid Persson var här 15-17 juli 1904
Klagade över dålig råg, men det var fint hö –
Victor Eriksson var här och satte havren 22 mars 1923.
Här fanns Ernst Hammarström 25 november 1925
då det var mycket kallt.
Eva Boström och Ester Bergman arbetade här
”en lång stund” 13 mars 1913,
Gösta Bergman berättar att han jobbade i Kornskruven
1920 – 1921, en tretton års grabb vid det laget,
vände säden med skovel – ett tungt jobb, men man tog det
inte så allvarligt – hade hyss för sej!

Det var fullt med folk i Kornskruven på den tiden,
mest pojkar och yngre kvinnor.
Äldsta anteckningen är från 1868,
så Kornskruven måste ha byggts någon gång i mitten
av 1800-talet – men 1925 förändrades allt.
De små trekanthålen för luftväxlingen sattes igen –
Det gamla sädesmagasinet blev mangelbod,
en ugn med värmerör kom in.
Det tunga jobbet att dra mangeln var ofta pojkars och flickors lott.
Tvätterskorna från klappbryggan kom in med sin tvätt,
rödnariga armar, stelfrusna händer, förkläden som ispansar.
Kanske var det skönt att komma in i Kornskruven?
Vi är glada att det gamla
sädesmagasinet bevarats åt eftervärlden
Det fanns bara fem liknande i vårt avlånga land!