Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Knivsortiment av vikmanshyttestål – minnen från fornstora dar

Knivsortiment av vikmanshyttestål – minnen från fornstora dar

Ett knivigt sortiment

Ett knivigt sortiment

Under Brukets storhetsdagar förekom ett stort antal kvaliteter på tillverkningsprogrammet.
Det gällde ju att täcka in så många användningsområden som möjligt.

Vi har valt ett av dåtidens mera omfattande och förekommande, nämligen kvaliteterna som gjorde knivfabrikationen möjliga. Det handlade om femton kvaliteter, varav fyra rostfria. Bruket hade ett stort antal köpare av Vikmanshyttans knivstål, för vidarefärdig tillverkning.

Här följer en sammanfattning över brukskvaliteterna och dess omvändningsområden:

ANVÄNDNINGAR EJ ROSTFRITT ROSTFRITT
bark- och huggmaskiner VH 101 Comp
bokbinderiknivar VH 101 Comp
VH 63, VH 320
bordsknivar VH 417, VH 217
fanérknivar VH 102 Comp
fickknivar VH 8 VH 217
förskärareknivar VH 101 VH 611
gummiknivar VH 101
holländareknivar VH 288 VH 273
hovknivar VH 233
hushållsknivar VH 101, VH 8 VH 611, VH 417
jaktknivar VH 101 VH 611
läderknivar VH 101 VH 611
maskinknivar för kött VH 101 VH 611
operationsknivar CRU 2 VH 611
radérknivar CRU 03
rakknivar CRU 03
slaktknivar VH 101 VH 611
tobaksknivar VH 101 Comp
täljknivar VH 10 VH 611
tändsticksknivar VH 101 Comp
KVALITETS-ANALYSERNA
C kol Cr krom
Mn mangan Mo molybden
S kisel V vanadin
W wolfram
EJ ROSTFRIA KVALITETER
VH 8 C 0.75-0.85 % kolstål
VH 10 C 0.95-1.04 % kolstål
VH 63 C ca 2.2 %, Cr ca 13 % kromstål
VH 101 C 1.0 %, Cr 0.5 %, V 0.1 % eggstål
VH 101 Comp C ca 1.0 %, Cr 0.5 %, V 0.1 % Compound
VH 102 Comp C ca 1.1 %, Cr 1.0%
Mo 0.2 %, W 1.0 %, V 0.2 %
Compound
VH 233 C 0.8%, V ca 0.1 % mejselstål
VH 288 C ca 0.6 %, Si 1.3 %,
Mn 0.8 %, Cr 0.4 %
kromkiselmanganstål
VH 320 C ca 1.5 %, Cr 12 %,
Mo 0.8 %, V 0.2 %
slitstarkt kromstål
CRU 02 C 1.46-1.60 % kolstål
CRU 03 C 1.26-1.45 % kolstål
ROSTFRIA KVALITETER
VH 217 C 0.20-0.25 %, Cr ca 13 % rostfritt
VH 273 C 0.12 %, Cr ca 13 % rostfritt
VH 417 C 0.30-0-36%, Cr ca 13 % rostfritt
VH 611 C ca 0.55 %, Cr 14 % rostfritt

 

Färdigtillverkningen utfördes av ett relativt stort antal företag, både i Sverige men även i vissa utomlands. Brukets utan jämförelse största kund hörde hemma i Eskilstuna – och hette helt enkelt Jernbolaget.