Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Gottfrid Nordström & ”jälkarby-tjuren”

Gottfrid Nordström & ”jälkarby-tjuren”

Ladugårdsförman Gottfrid Nordström

Ladugårdsförman Gottfrid Nordström

Gamla vikmanshytteindustrin förfogade över ett efter dåtidens mått mätt stort lantbruk, det har vi nog berättat redan. Långt tillbaka i tiden dominerade oxarna ”dragkampen” riktigt rejält men avlöstes så småningom av ett stort antal hästar. Och kreatursbeståndet imponerade, allt sköttes förstås mönstergillt av anställda som ”visste vad de höll på med” och lade ner sina hela själar i det strävsamma jobbet.

Det var förstås viktigt att följa med i utvecklingen vilket till sist bekräftades när en relativt stor köttproduktion förekom bland kreatursstammen. Då var det ”kossornas planet” för att använda ett 2009 års uttryck som användes av trubaduren Stefan Sundström (med rötter i Vikmanshyttan)

Bilden vi valt är från 1930-talet och stolt representant för dåtida skrå är ladugårdsförmannen Gottfrid Nordström med en vacker och ståtlig tjur, en av ”huvudrollsinnehavarna” i jälkarbyladugården.